Objednávky prohlídek zaměstnanců Continental Barum

Nově se objednávejte na periodické prohlídky přes intranetovou stránku firmy (VAP)

Objednání na očkování proti COVID-19:

Objednání na PCR / antigenní testy:

Zdravotní středisko v administrativní budově Continental Barum, Objízdná 1628, Otrokovice

Úterý08:00 – 11:00 hod.
Čtvrtek08:00 – 11:00 hod.

Telefon pro informace/změny termínu: +420 732 413 980

Mimo pracovní dobu e-mail: ockovani@mediekos.cz


Objednat očkování

Zdravotní středisko v administrativní budově Continental Barum, Objízdná 1628, Otrokovice

Úterý08:00 – 09:00 hod.
Čtvrtek08:00 – 09:00 hod.

Telefon pro informace/změny termínu: +420 732 413 980 (pouze v době testování)

Mimo pracovní dobu e-mail: testovani@mediekos.cz


Objednat testování

Praktická ambulance Zorma s.r.o,

pracovní lékařství OtrokoviceObjízdná 1628,
765 02 Otrokovice


Tel: 736 903 396
e-mail: ordinacezorma@seznam.cz

MUDr. Eva Kučerová, 577 513 396
MUDr. Dana Šviráková, 577 513 369
MUDr. Hana Sklenářová, 577 513 369
MUDr. Věra Gajdušková, 605 797 340

Eva Hrnčiříková
Tereza Vlčková
Jana BráneckáPro bližší info kontaktujte ordinaci

Poskytujeme následující služby:

Pracovně lékařské služby – preventivní prohlídky v základním rozsahu

Druh preventivních prohlídek:

 • vstupní lékařské prohlídky
 • periodické lékařské prohlídky
 • mimořádné a následné (revizní) lékařské prohlídky nařízené ze zdravotních důvodů
 • dispenzární prohlídky osob s hlášenou nemocí z povolání a osob, u kterých vlivy pracovních rizik působí i po ukončení expozice rizika
 • výstupní lékařské prohlídky
 • lékařské posudky způsobilosti k práci

Odborná konzultační a poradenská činnost dle zákonných požadavků

Dohled na pracovišti

 • dohled nad pracovními podmínkami, do kterého zejména náleží provádění pravidelného dohledu na pracovištích za účelem zjišťování a ověřování zdravotní náročnosti práce na jednotlivých pracovních místech,
 • vyhledávání nesprávně upravených pracovních míst a nevhodných pracovních návyků zaměstnanců,
 • vyhodnocování expozice zaměstnanců škodlivinám v pracovním procesu.

Vypracování návrhu kategorizace pracovních pozic

 • zjišťování podkladů k přípravě návrhů na zařazení prací do příslušných kategorií.

Vedení lhůtníků

 • kontrola a vedení evidence periodicity zákonných prohlídek u jednotlivých zaměstnanců a následné pozvání na prohlídku pomocí e-mailu nebo telefonického kontaktu.